• L: Mullus surmuletus
  • M: Çuka Tekiri
  • İ: Striped red mullet
  • A: Gestreifte Meerbarbe
  • F: Rouget de roche

Kırmızımtrak renkli, küçük pullu, bıyıklı bir balık. 15-26 cm boyundadır. Barbunyaya çok benzer. Eti lezzetlidir. Dünyanın tropikal ve ılık denizlerinde yaşayan barbunyaya benzeyen bir balık. Barbunyadan daha yassı ve küçüktür. Denizlerimizdekiler 15 cm’yi geçmez. İrilerine balıkçılarımız çuka adını verirler. Atlantikte 25 cm, hatta 60 cm’ye kadar ulaşanlarına rastlanır. Çenesinde iki adet bıyık olduğundan “tekir” adıyla anılır. Eti lezzetli bir balıktır. Tanımayanlara “barbunya” diye satıldığı olur. Barbunyanın eti daha lezzetlidir. Çoğu parlak kırmızıdır. Diğerleri siyah, sarı lekeli ve çizgilidirler. Bıyıklarıyla kumları karıştırarak yiyecek araştırırlar. Deniz solucanları, karides ve yumuşakçalarla beslenirler. Dili bulunmaz. Çoğunlukla sürüler halinde dolaşırlar. Daha küçük balıklar tekir balığını takip ederek onun besin artıklarıyla geçinirler.

ÜREME DÖNEMİ

Eşeysel olgunluğa 1-2 yaşında erişir. Yumurtlama periyodu Marmara Denizi’nde Mayıs başından Temmuz sonuna kadar devam eder. Ege Denizi’nde ise Mart-Haziran, Akdeniz’de Mayıs-Ağustos ayları arasında ürerler.

AV YASAĞI

Minimum avlanma boyu 11 cm’dir.

TÜKETİM ŞEKLİ

Tava, ızgara, balık çorbasına (ilave edilir), kağıt kebabı, buğulama olarak tüketilir.

Paylaş