Stres nedir?

Balıklar çoğu koşula ve ortama uyum sağlayabilen hayvanlardır ancak bu her ortamda, habitatlarında ki kadar sağlıklı yaşayabilecekleri anlamına gelmez. Bir balığı, uygun olmayan koşullarda beslerseniz balık yaşamına devam eder ancak balığın vücut fonksiyonları bu yaşamın sürerliğini sağlamak için ya yavaşlar, yada hızlanır. İşte bu fonksiyon değişimine stress denilmektedir. Stres balığın hastalıklara karşı direncini düşürürken, balığın yaralanma gibi durumlarda kendisini tedavi etmesinede engel olur. Bütün bunların üzerine stress balıkta solunum sorunlarınada yol açabilmektedir. Belirli bir seviyede stress tedavi edilebilir ve ölümcül olmayabilir ancak yüksek parametrelerdeki stress kesinlikle ölümcül olabilir.

Stesin sebebi nedir?

1. Tank içerisinde balık başına düşen suyun litre cinsinden değerinin balığın gereksinim duyduğundan az olması stress kaynağıdır.

2. Suyun ph ve kh durumunun türe uygun olmaması stress kaynağıdır.

3. Bazı türler az miktarda tuzlu sularda yaşarken bazıları tuzu tolere edemezler. Tuz dengesindeki yanlışlık stress kaynağıdır.

4. Barışçıl ve saldırgan türlerin bir arada beslenmesi stress kaynağıdır.

5. Dinlendirilmemiş su kullanımı stress kaynağıdır.

6. Su koşullarındaki ani değişimler stress kaynağıdır.

7. Sürü yaşamı sergileyen türlerin yanlız bakılması stress kaynağıdır.

8. Suda çözünen oksijen miktarının azlığı stress kaynağıdır.

9. Kullanılan yemin içeriği ve besin değerlerinin uygun olmaması stress kaynağıdır.

10. Yüksek miktarda ilaç kullanımı stress kaynağıdır.

11. Sudaki amonyak, nitrit ve nitrat oranlarında ki yükselme stress kaynağıdır.

12. Suyunuzun sıcaklığının beslediğiniz türe gore yüksek yada alçak olması stress kaynağıdır.

Stresin belirtileri nelerdir?

Kısaca balıkta davranış bozuklukları diyebiliriz. Balığın normal davranışlarını bilmeyen bireylerinde teşhis koyabilmesi için bu kısa özeti genişletme gereksinimi hissettim.

1. Balık suyun yüzeyindse nefes almaya çalışır vaziyette duruyorsa

2. Balık sürekli saklanıyorsa

3. Açık yaraları iyileşmiyorsa, yüzgeçlerinde erime varsa

4. Balıkta dış parazit hastalığı varsa

balığınızda stress olması kuvvetle muhtemeldir.

Stres nasıl giderilir?

Stresi gidermek, ona engel olmaktan daha zordur. Kısacası yukarıda 12 maddede verdiğim stress sebeplerinin önüne geçilmesi gerekmektedir. Strese girildikten sonra ise, yine yukarıdaki 12 madde arasından hangisinin stress kaynağı olduğunun tespiti, akabinde bu kaynağın giderilmesi yolu ile tedavi edilir.

Sağlıklı balıklar dilerim.
Murat Şahin

Paylaş