Pardalis, bukalemunlar arasında ki en renkli türlerden biridir. Bu tür, oldukça geniş bir renk tayfına sahiptir. Pardalisler, vücutlarının üst ve alt kısmında sık aralıklarla, sıra halinde sivri deri çıkıntılara sahiptir. Bu çıkıntılar vücutun arka kısımlarına gidildikçe küçülür. Burun kısmı, büyük deri pulları sayesinde yanlara ve öne doğru genişler. Lateralis’ lerde görülen, vücudu ortadan ikiye ayıran yatay çizgi bu türde de görülür. Yavru Pardalislerin rengi gri ya da kahverengi olur. Bu renklerini çiftleşek olgunluğa ulaşana, yani 6 – 9 aylık olana kadar korurlar. Erkek Pardalis, kalın kuyruk başlangıcından tespit edilebilir. Bunun dışında, dişilerden daha iri ve daha renkli olurlar. Bu türde, erkekler 52 cm, dişiler 35 cm ye ulaşabilir.

Pardalislerin bulundukları bölgeler; Kuzey ve Doğu Madagaskar, Nosy Bé ve Nosy Boraha adaları, Fort Dauphin bölgesi, Mauritius ve Réunion adaları’dır. Bu canlılara sıcak ve nemli iklime sahip kıyı bölgelerde rastlanır. Bu bölgelerde düzenli bir yaz – kış ritmi vardır ve özellikle güneyde ki bölgelerde yaz mevsimi Kasım’ dan Mart’ a kadar bol yağışlı geçer. Bölgede ki günlük sıcaklık, 22°C – 28°C arasıdır. Yaz mevsiminde günlük sıcaklık, 25°C – 40°C arası olur. Geceleri sıcaklık ortalama 6°C düşer. Nem ise %70 – 100 civarındadır. Pardalisler genellikle ağaç ve çalılarda yaşarlar.Bunun yanında, yerleşim yerlerinde, bahçelerde yada tarlalarda sıklıkla bulunurlar. Bu canlılarınyaşayamadığı yer ormanlardır. Bir bölgede ki orman yok edilmediği sürece o bölgede yaşayamazlar. Diğer türler, insanların gelmesiyle yaşadıkları bölgeleri terketmiş olmalarına karşın Pardalisler insanların neden olduğu değişimlere uyum sağlamıştır.

Dişiler, çiftleşmeden 31 – 45 gün sonra 12 – 46 arası yumurta bırakır. Yavrular yumurtadan 159 – 323 gün sonra çıkar.

Paylaş