Quercus vulcanica
Akmeşeler grubu içinde yer alan kasnak meşesi, Türkiye’de yayılış alanı oldukça sınırlı, ülkemizin ekonomik değeri yüksek, önemli ağaç türlerinden biridir. Türkiye’ye özgü endemik bir tür oluşu, önemini daha da artırmaktadır. Kışın yaprağını döken, geniş ve yaygın tepeli 25-30 metre boylanabilen bir ağaçtır. Odunu çok değerlidir, yıllık halkaları son derece dardır. Isparta Şarkikaraağaç, Yenişarbademli, Eğirdir Yukarı Gökdere, Afyon Dereyaka Yaylası, Kütahya Türkmendağı, Konya Sultandağı, Kayseri Erciyes Dağı ve Gediz Şaphanedağı’nda doğal yetişme alanları bulunmuştur. Bu alanlardan bazıları koruma altına alınmıştır. Yayılış alanı dar ve popülasyonu sınırlı olduğu için habitatlarının tahrip edilmesi, türün geleceğini tehlikeye atmaktadır.

Paylaş