Gazella subgutturosa
1950’lere kadar Güneydoğu Anadolu’da çok yaygın olarak görülen, güzelliği ve ürkekliğiyle dilimizdeki pek çok sözde geçen ceylanın populasyonları oldukça azalmıştır.Habitat kaybı, yasadışı avlanma başlıca tehditlerdendir.

Paylaş