HAYVANLARI KORUMA KANUNU’NUN 28 İNCİMADDESİNDE YER ALAN İDARİ PARA CEZALARININ 2010 YILINDA UYGULANACAK MİKTARLARI

Cezanın Mahiyeti İdari Para Cezası (TL)
4 üncü maddenin (k) bendinin ikinci cümlesi hükmüne aykırı davrananlara, hayvan başına 343
5 inci maddenin birinci, ikinci, üçüncü ve altıncı fıkralarında öngörülen hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına 68
5 inci maddenin yedinci fıkrasında öngörülen yükümlülük ve yasaklara uymayanlara hayvan başına 229
6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına 687
7 nci maddede yazılan cerrahi amaçlı müdahaleler ile ilgili hükümlere aykırı davrananlara hayvan başına 229
8 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı, bir hayvan neslini yok edecek müdahalede bulunanlara hayvan başına 11446
8 inci maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına uymayanlara hayvan başına 1374
9 uncu maddede ve çıkarılacak yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına 343
Yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara hayvan başına 1374
10 uncu maddede belirtilen hayvan ticareti izni almayanlara ve bu konudaki yasaklara ve yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara 1145
11 inci maddenin birinci fıkrasındaki eğitim ile ilgili yasaklara aykırı davrananlara 1717
11 inci maddenin ikinci fıkrasına aykırı davrananlara hayvan başına 1717
12 nci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına 687
12 nci maddenin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere hayvan başına 1717
13 üncü madde hükümlerine aykırı davrananlara, öldürülen hayvan başına 687
13 üncü madde hükümlerine aykırı davranışların işletmelerce gösterilmesi halinde öldürülen hayvan başına 1717
14 üncü maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (g), (h), (ı), (j) ve (k) bentlerine aykırı davrananlara 343
14 üncü maddenin (f) ve (l) bentlerine aykırı davrananlara hayvan başına 3434
RTÜK’ün takibi sonucunda 20 nci maddeye aykırı hareket ettiği tespit edilen ulusal radyo ve televizyon kurum ve kuruluşlarına maddenin ihlal edildiği her ay için 6868
21 inci maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına 343
22 nci maddeye uymayanlara, hayvanat bahçelerinde kötü şartlarda barındırdıkları hayvan başına 801
23 üncü maddeye aykırı hareket edenlere hayvan başına 3434

 

Paylaş