Hayvan hakları ile ilgili işimize yarayabilecek tüm yasal mevzuatı aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. Yetkili makamlarının çoğunun bile bilmediği bu mevzuat hükümlerini uygulatmak sivil toplum örgütü olarak bizlere düşüyor. Bizler iyi bir şekilde öğrenelim ki karşı tarafa da iyi anlatalım. Unutmayın bilgi iktidardır.

HAYTAP

 

İLGİLİ KANUN,YÖNETMELİK,GENELGELER

HAYVANLARI KORUMA KANUNU (Kanun No. 5199 – Kabul Tarihi: 24.6.2004)
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5199.html

HAYVANLARI KORUMA KANUNU ile ilgili Mülga Maddeler (Madde 26,27,28,29)
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1386.html

HAYVANLARI KORUMA KANUNU (5728 no’lu kanun gereği HKK Mülga Maddeleri ve Yürürlükten Kaldırılan HKK Maddeleri)
(İlgili maddeler: 553 ve 578.vv)
(Kanun no:5728 Kabul Tarihi: 23.01.2008) TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5728.html
 
HAYVANLARI KORUMA KANUNU – Değişen Güncel Ceza Miktarları
http://www.milliparklar.gov.tr/bolumler/avyaban/icerik/cezalar.pdf

HAYVANLARIN KORUNMASINA DAİR UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi : 12/05/2006 – Sayısı : 26166)
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/27009.html

İÇİŞLERİ BAKANI ABDÜLKADİR AKSU’NUN “HAYVANLARIN KORUNMASI”İLE İLGİLİ 81 İL VALİLİĞİNE YAYINLAMIŞ OLDUĞU GENELGE (Basın açıklaması no:2005/27 – Tarih: 02.11.2005)
http://www.icisleri.gov.tr/_Icisleri/Bakan_Aciklama/konular.aspx

EV HAYVANLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN
(Kanun No. 4934 – Kabul Tarihi : 15.7.2003)
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4934.html

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU (Kanun no: 4982 – Kabul tarihi: 09.10.2003)
http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/orta/um_bilgiedinmehakkikanunu.pdf

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına İlişkin Esas ve usuller Hakkında Yönetmelik (RG:27 Nisan 2004 -Sayı:25445)
http://www.icisleri.gov.tr/_Icisleri/Web/Gozlem2.aspx?sayfaNo=156

Dilekçe ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması- Başbakanlık Genelgesi – (Rg: 24 Ocak 2004 – Sayı: 25356)
http://www.alomaliye.com/basbakanlik_2004_12.htm

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN (Kanun Numarası: 3071 – Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/11/1984)
http://www.cevreorman.gov.tr/BEK/dilekce.pdf

KABAHATLER KANUNU (Kanun No.  5326 – Kabul Tarihi : 30.3.2005)  (Madde 15 ve 14)
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5326.html

HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU (Kanun Numarası: 3285 / Yayımlandığı R.Gazete: 16.05.1986-19109)
http://www.kkgm.gov.tr/kanun/3285.html

HAYVAN SAĞLIĞI ve ZABITASI KANUNU YÖNETMELİĞİ (Yayımlandığı R.Gazete: 15.03.1989 – 20109)
http://www.kkgm.gov.tr/yonetmelik/3285y.html

HAYVAN ISLAHI KANUNU (Kanun Numarası: 4631 / Kabul Tarihi: 28/02/2001)
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1132.htm

KARA AVCILIĞI KANUNU (Kanun No: 3167  Kabul Tarihi: 5 Mayıs 1937)
http://www.cevreorman.gov.tr/mevzuat/3167.htm

SU ÜRÜNLERİ KANUNU (Kanun Numarası: 1380 – Yayınlandığı R.Gazete: 04.04.1971-13799)
Kanun metni: http://www.kkgm.gov.tr/kanun/su_ur.html

TÜRK CEZA KANUNU (Kanun No. 5237  – Kabul Tarihi : 26.9.2004) – (Hayvanlarla ilgili maddeler 151 ve 177)
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html

BORÇLAR KANUNU ( Kanun Numarası: 818 – Kabul Tarihi: 22/04/1926) – (Hayvanlarla ilgili maddeler 56 ve 57)
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/407.html

TEHLİKELİ KÖPEKLER GENELGESİ  – T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI – DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRL.
(SAYI : B 18 0 DMP 0 03 05 010 01/ 126 –  22/04/2008)
http://www.milliparklar.gov.tr/bolumler/avyaban/icerik/kopekler.htm

TÜRK MEDENÎ KANUNU (Kanun No. 4721 – Kabul Tarihi : 22.11.2001) – (Madde 737 – 768)
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4721.html

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN (Kanun No. 4483 – Kabul Tarihi : 2.12.1999)
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4483.html

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE HİZMETLERİNE GÖNÜLLÜ KATILIM YÖNETMELİĞİ – İÇİŞLERİ BAKANLIĞI –
(R.G. Tarihi : 09/10/2005 – Sayısı : 25961)
http://www.ibb.gov.tr/IBB/DocLib/haberler/h_yonetmelik.doc

HAYVAN REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE- İ.B.B. VET. HİZM. MÜDÜRL.
http://www.ibb.gov.tr/IBB/DocLib/haberler/h_yonerge.doc

Ev Ve Süs Hayvanları Satış, Barınma Ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma Ve Denetlenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik – T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI  (RG: 28.04.2000 – Gazete no: 24033)
http://www.tarim.gov.tr/mevzuat/yonetmelik_son/ev_ve_sus_hayvanlarisatis.pdf

HAYVAN BARINAKLARI GENELGESİ – T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (26.02.2003 – SAYI: B.050.ÖKM.0000011-12/410)
http://www.haytap.org/index.php?option=com_content&task=view&id=199&Itemid=1

SOKAK HAYVANLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR – BARINAK KRİTERLERİ
T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
(Sayı :  B 18 0  DMP.0…03.05.013/20-2216 – Tarih:  11.09.2003-11-02)
http://www.yasamhakkinasaygi.com/images/cevrebakanligininbarinaklarhakkindakisongenelgesi.doc

GEÇİCİ BAKIMEVLERİ ve MOBIL KISIRLAŞTIRMA ÜNİTELERİ GENELGESİ
T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI – Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
(Sayı  : B.18.0.DMP.0.03-.05–010–03 – Tarih: 01/2008)
http://www.cevreorman.gov.tr/belgeler6/bakimevi.doc

İSTANBUL İL HAYVAN SAĞLIĞI ZABITASI KOMİSYON KARARI (Karar No:2007-03 / Karar Tarihi:09.10.2007)
http://www.haytap.org/index.php?option=com_content&task=view&id=701&Itemid=1093

Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Programı Genelgesi (2007-9)
T.C.TARIM ve KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI – Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü
(24.01.2007 – 02603 – Sayı  : 250.10.10.11/HHM-02-267)
http://www.kkgm.gov.tr/mev/genelge.html

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (Kanun No. 5216 – Kabul Tarihi : 10.7.2004) (Hayvanlarla ilgili madde 7.m )
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5216.html

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ – T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI
(R.G. Tarihi: 25.02.2004 – Sayı: 25384 – İlgili maddeler : 50.b) ve 50.c)
Yönetmelik metni: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21981.html

Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun (Kanun Numarası : 6343  Kabul Tarihi : 9/3/1954 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 18/3/1954 Sayı: 8661)
http://www.afyonvho.org/mevzuat_sh.asp?ID=1

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Veteriner Hekim Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik
(Resmi Gazete Tarihi 13 Eylül 1994 / Sayı: 22050)
http://www.afyonvho.org/mevzuat_sh.asp?ID=7

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ
(Resmi Gazete Tarihi : 18/06/2001 – Sayısı : 24436)
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20725.html
http://www.afyonvho.org/mevzuat_sh.asp?ID=30

HAYVANAT BAHÇELERİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
(Resmi Gazete Tarihi : 11/08/2007 – Resmi Gazete Sayısı : 26610)
http://www.cevreorman.gov.tr/belgeler4/hayvanat.doc

 

                                              ULUSLARARASI  SÖZLEŞMELER

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ (27 Aralık 1996 tarih 22860 sayılı Resmi Gazete)
http://www.ogm.gov.tr/yukle/biyolojik.doc

CITES SÖZLEŞMESİ- Nesli  Tehlikede  Olan  Yabani  Hayvan  ve  Bitki  Türlerinin  Uluslararası Ticaretine  İlişkin  Sözleşme (Convention on International Trade in Endangered Species) (20 Haziran 1996 tarih ve 22672 sayılı Resmî Gazete)
http://www.bcs.gov.tr/sitetr/Portals/0/Word_Dokumanlari/cıtes-SOZ.doc

BERN SÖZLEŞMESİ – ÖZELLİKLE  SU  KUŞLARI  YAŞAMA  ORTAMI OLARAK  ULUSLARARASI  ÖNEME  SAHİP SULAK  ALANLAR  HAKKINDA  SÖZLEŞME (17 Mayıs 1994 tarih ve 21937 sayılı Resmî Gazete)
http://www.bcs.gov.tr/sitetr/Uluslararas%C4%B1S%C3%B6zle%C5%9Fmeler/BernS%C3%B6zle%C5%9Fmesi/tabid/123/Default.aspx

Özellikle Afrika’da, Ciddi Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde Çölleşme ile Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi  (16.05.1998 tarih ve 23344 sayılı Resmî Gazete)
http://www.cevreorman.gov.tr/collesme/sozlesme.doc

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme (14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmî Gazete)
http://www.milliparklar.gov.tr/ayhd/Mevzuat/Yabanci/Kulturel.htm

Kuşların Himayesine Dair Milletlerarası Sözleşme (17.12.1966 tarih ve 12480 sayılı Resmî Gazete)
http://www.milliparklar.gov.tr/ayhd/Mevzuat/Yabanci/Kus.htm

RAMSAR SÖZLEŞMESİ – ÖZELLİKLE  SU  KUŞLARI  YAŞAMA  ORTAMI OLARAK  ULUSLARARASI  ÖNEME  SAHİP SULAK  ALANLAR  HAKKINDA  SÖZLEŞME (17 Mayıs 1994 tarih ve 21937 sayılı Resmî Gazete)
http://www.bcs.gov.tr/sitetr/Uluslararas%C4%B1S%C3%B6zle%C5%9Fmeler/RAMSARS%C3%B6zle%C5%9Fmesi/tabid/116/Default.aspx

—————-
AB VET HEKIM PLATFORMUNUN 2007/2 NUMARALI RAPORU (Sahipsiz Köpekler ve Bakımevleri)
http://www.abveteriner.org/dosyalar/sahipsizhayvanlar.doc

SOKAK HAYVANLARI SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK KISIRLAŞTIR-AŞILAT-YAŞAT PROJESİNİN ÖNEMİ HAKKINDA ARAŞTIRMA YAZISI
http://www.akyaka.org/hayvansever/kay_projesi.htm

15 Ekim 1978 tarihli Paris UNESCO Evrensel Hayvan Hakları Bildirisi
http://www.yasamhakkinasaygi.com/images/Evrensel%20Hayvan%20Haklar%20Bildirisi.doc

KUDUZ HASTALIĞININ KONTROLÜ İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ
http://www.kuduzpro.org/

HAYVAN DENEYLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI – HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
(Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2006 Sayı: 26120)
http://www.resmi-gazete.org/sayi/9146/hayvan-deneyleri-etik-kurullarinin-calisma-usul-ve-esaslarina-dair-yonetmelik.html

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI – DENEYSEL VE DİĞER BİLİMSEL AMAÇLAR İÇİN KULLANILAN DENEY HAYVANLARININ KORUNMASI, DENEY HAYVANLARININ ÜRETİM YERLERİ İLE DENEY YAPACAK OLAN LABORATUVARLARIN KURULUŞ, ÇALIŞMA, DENETLEME, USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Paylaş