Latince Adı: Caulastrea

Habitatı ve Anavatanı: Doğu Afrika, Hint Okyanusu, Japonya, Orta Pasifik’in doğusundan güneyine.

Beslenme Biçimi: Işık, fotoplankton, zooplankton, balıklar tortu ve artıklar.

Işık: Düşük – Çok Yüksek
Akıntı: Az – Çok Fazla
Agresiflik: Az
Bakım Zorluğu: Çok Kolay

Paylaş