Hayvan hakları konusunda bilgilendirilme yapılması için valiliklere bildirge gönderildi.

T.C
BAŞBAKANLIK
Diyanet İşleri Başkanlığı
Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Sayı: B.02.1.DİB.0.12.02-212.99-
31.08.2009
Konu: Hayvan Hakları Konusunda Bilgilendirilme Yapılması
…………..VALİLİĞİNE
(İl Müftülüğü)

Bu dünyada insanlarla beraber yaratılmış olan hayvanlar Allahu Teala’nın insanlara birer emanetidir. Bu emanete merhametle muamele etmek, hayvanların haklarını gözetmek de dinimizin emridir. Ancak toplumumuzda bazı vatandaşlarımızın hayvan haklarına duyarsız davrandığı, merhametsizce davranışlarda bulunduğu ve bu hususta yapılan uyarılara uygunsuz tepki verdikleri görülmektedir.

Bu itibarla sahih bilgi kaynaklarına dayanarak Ramazan ayında ve diğer zamanlarda yapılan vaaz, konferans, radyo ve televizyon programlarında hayvan haklarına uygun bir dille yer verilmesi, vatandaşlarımızın bu konuda bilgilendirilmesi uygun görülmüştür.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. İzzet ER
Başkan

Başkan Yardımcısı

DAĞITIM
81 İl Valiliğine (İl Müftülüğü)

Paylaş