Latince Adı: Acanthurus japonicus

Habitatı ve Anavatanı: Filipinler adalarında yaygındırlar.

Beslenme Biçimi: Hem etçil hem otçul

Davranış Biçimi: Barışçıl

Kendi Türlerine Davranışı: Barışçıl

Tuzluluk: 1.021 – 1.023

Sıcaklık: 22 – 28 ºC

En Fazla Büyüdüğü Boy: 18 cm

Reef Uyumu: Uyumlu

pH: 7.9 – 8.4

En Az Akvaryum Hacmi: 300 litre