Köpek K?s?rla?t?rma Fiyatlar?

Köpek kısırlaştırma yan etkileri, avantaj ve dezavantajları

Veteriner hekimler tarafından genel olarak köpeklerin kısırlaştırılması tavsiye edilen bir uygulama ise de faydalarının yanında getireceği bazı sağlıksal dezavantajlarının olduğu üzerinde de pek durulmamaktadır. Oysa ki yeterli olgunluğa ulaşmış olan (ırka göre değişir) köpeklerin kısırlaştırılması sonrası vücutlarındaki hormonal dengenin değişimine bağlı olarak karşılaşacakları bir dizi sağlık sorunlarının riski de artabilmektedir. Hayvan sahiplerinin köpeklerinde görebilecekleri bu durumlardan haberdar olması da köpeklerinin kısırlaştırılması konusunda atacakları adımın getirilerinin farkında olmaları açısından önemlidir.
Köpeklerin cerrahi operasyonla erkek veya dişi üreme organlarının (testis, ovaryum) çıkarılması ile gerçekleştirilen kısırlaştırma operasyonlarının çıkarılan bu organların cinsiyete göre erkeklik ve dişilik hormonlarını salgılayan organlar olması nedeniyle vücutlarından bu hormonların eksilmesine bağlı olarak bazı değişimler de söz konusu olmaktadır. Bu yazımızda köpek kısırlaştırma yan etkileri , avantaj ve dezavantajlarıyla köpeklerin kısırlaştırma operasyonları hakkında bazı önemli bilgiler derlemeye çalıştık.

Dişi Köpeklerde Cerrahi Kısırlaştırılma Yöntemlerinin Faydaları

11

Genel olarak dişilerde kısırlaştırma yöntemi olarak yumurtalıklar ve rahmin çıkarılmasının faydaları ;
Ovaryum kanseri riskinin tamamen ortadan kalkması.
Kısırlaştırılan dişilerde bir daha kızgınlık görülmez.
Dişi köpeklerde görülen meme kanseri riskini azaltması.
Dişi köpeklerde rahim iltihabı görülme oranını yaklaşık dörtte bir (%23) oranında azaltması.
Sadece rahmi alınan (büyük bir bölümü) ancak yumurtalıkları çıkarılmayan dişi köpeklerde kızgınlık görülmekle birlikte herhangi bir şekilde üreme gerçekleşmemektedir.
Ovaryumlar (yumurtalıklar) alınmadığı için hormon üretimi devam eder. Bu sayede genç hayvanların gelişimi üzerinde etkili olan büyüme hormonunda herhangi bir düşüşe sebep olmaz, canlı normal gelişimine devam eder.
Kızgınlık kanamasının görülmemesi
Rahim iltihabı oluşma riskinde dörtte bir azalma.
Meme kanseri riskini az da olsa düşürme (yumurtalıklar alınmadığı için meme kanseri riskine daha az etkilidir)
Fallopi tüpünün bağlanması veya kesilmesi;
Büyümeye etkisi olmamasından büyüme çağındaki genç hayvanlarda da uygulanabilir.
Köpeğin ameliyat sonrası komplikasyonu en az olan operasyon yöntemidir.
Diğer kısırlaştırma yöntemlerinden farkı kanser riskini düşürmede (meme, yumurtalık) hiçbir etkisi bulunmamaktadır.
Erkek Köpeklerin Kısırlaştırılmasının Yararları
Erkek köpeklerin genelde testislerinin cerrahi müdahale ile çıkarılarak yapılan kısırlaştırma operasyonları sonrasında testis kanseri riski ortadan kalkar ve dişi partner arayışında azalma meydana gelmektedir.
Dişi Köpeklerin Cerrahi Kısırlaştırma Operasyonu Dezavantajları
Aşağıdaki zararlar dişi köpeklerde yumartalıkların çıkarılması ile gerçekleşen kısırlaştırma operasyonu sonrası oluşacak risklerle ilgilidir. Kısırlaştırılan köpeğin yaşına ve ırkına göre verilerde farklılıklar olması mümkündür.
Davranışlarda agrasifleşme.(Seksüel olgunluğa erişmeden kısırlaştırılanlarda görülür)
Obezite riskinde 2 kata kadar artış.
Genel anestezi ve operasyon sonrası oluşabilecek enfeksiyon riski
Genital organlarda iltihap riski
Hipotiroidizm riskinde artış.
Üriner sistem enfeksiyonlarında 4 kata kadar artış.
İdrar kaçırmada artış.
İdrar yolları kanseri riskini 2 kat fazlalaştırır.
Mast hücresi kanseri riskinde artış
Hemanjiyosarkom riskinde artış.
Lenfoma riskinde artış.
Tiroid bezi fonksiyonunda azalma riski.
Rutin olarak uygulanan aşılamaların görülen yan etkilerinde %30′ a kadar artma.
Erkek Köpeklerde Cerrahi Olarak Kısırlaştırmanın Riskleri
Mast hücresi kanseri riskinde 3 kata kadar artış.
Lenfoma riskinde artış.
Hipotiroidizm riskinde artış.
Önceleri aksi düşünülmesine rağmen son araştırmalara göre prostat kanseri riskinde artış.
Obesite riskinde artış.
Üriner sistem kanserlerinde artış.
Davranışlarda agrasifleşme. (seksüel olgunluğa erişmeden kısırlaştırılan köpeklerde görülür)

Yapılan araştırma sonuçlarına göre kısırlaştırmalarda görülen sağlıksal risklerdeki artışların en önemli nedenlerinden birisinin de köpeklerin 6 aylık oldukları andan itibaren erken bir zamanda aceleci davranılarak kısırlaştırılması olduğu saptanmıştır. Fiziksel olgunluğa tam olarak ulaşmadan gerçekleştirilen kısırlaştırılmalarda belirtilen sağlık risklerindeki artışın fiziki olgunluğa ulaştıktan sonra kısırlaştırılanlara oranla daha yüksek olması nedeniyle erken yaşta köpeklerin kısırlaştırılması tavsiye edilmemektedir.

Paylaş