Köpek sağlığının en önde gelen konularından biri olan aşıların genel amacı virüs olarak ifade edilen mikroorganizmaların oluşturabileceği hastalıklara karşı canlının savunma mekanizmasının geliştirilmesidir. Bunu sağlamada kullanılan aşılar bu hastalık etkenlerinin yani virüslerin zayıflatılmış ya da tamamen inaktif hale getirilmiş formlarının vücuda verilmesi ile savunma hücrelerinin bu etkenlere karşı verdiği tepki ve etkenlere uygun savunma hücreleri üretebilir hale gelmesine dayanmaktadır.

Ülkemizde kanuni olarak köpeklerde yapılması zorunlu olan aşı hayvan sağlık zabıtası kanununda belirtildiği üzere sadece kuduz aşısıdır. Ancak köpek sağlığının riske edilmemesi adına tüm aşıların zamanında yapılması büyük önem arz etmektedir. Yapılması gerekli aşılar ve tavsiye edilen uygulama sıklığı şu şekildedir;

uduz Aşısı (Rabies) : 12 haftalık olan köpeklerde ve daha büyüklerde yılda 1 kez yapılması mecburi.

Parainfluenza : Tüm köpeklerde önerilir.

Adenovirus-2 : Tüm köpeklerde önerilir.

Distemper : Tüm köpeklerde önerilir.

Parvovirus : Tüm köpeklerde önerilir.

Leptospirozis : Tüm köpeklerde önerilir.

Bordatella bronchiceptica : Köpeklerin toplu halde bulunduğu barınak gibi yerlerde bulunan ya da bulunacak olanlara önerilir.

Coronavirus : Köpeklerin toplu halde bulunduğu barınak gibi yerlerde bulunan ya da bulunacak olanlara                      önerilir.

Borrelia burgdorferi : Hastalığın ortaya çıktığı bölgelerde önerilir.

Köpek aşıları veteriner hekimliği uygulama alanında genel olarak kuduz aşısı hariç karma aşı adı altında tek bir seferde yapılmakta ve ilaç firmaları da aşı üretimlerini gerek uygulama pratikliği ve gerek ticari rekabet açısından bu şekilde gerçekleştirmektedir.

Paylaş