L: Spicara maena

M: Pabuç, Kancur, Papya

İ: Blotched picarel

A: Laxierfisch

F: Mendole

Sırtı gri veya koyu grimsi mavi renkli ve mavi noktalıdır. Yumurtlama döneminde mavi noktalar daha belirgindir. Karın bölgesi ise gümüşi renklidir.

Maksimum boy erkeklerde 25 cm, dişilerde ise 21 cm’dir. Genellikle 12 – 20 cm arasında bulunurlar.

Demersal bir tür olup 170 m. derinliğe kadar posidonia’lı ortamlarda, çamurlu veya sert yapılı zeminlerde sürüler halinde yaşarlar. 

ÜREME DÖNEMİ

Bu türün üremesi yazın 18-25 °C’de haziran,ağustos ayları arasında gerçekleşmektedir. Ege Denizi’nde Eylül-Kasım aylarında ürerler. Yumurtaların çapı 0,35 – 0,50 mm arasında olup demersaldir. Yumurtadan çıkan larvalar ise sahillere yakın yerlerde pelajik olarak yaşarlar.

Paylaş