• L: Gaidropsarus mediterraneus
  • M: Üç bıyıklı deniz gelinciği
  • İ: Shore rockling
  • A: Mittelmeer-Quappe
  • F: Motelle de Méditerranée

Bakalyaro ve Mezgitle aynı türdendir. Denizlerimizde birkaç cinsi yaygındır. Sıcak ve ılıman suların taşlık, kayalık diplerinde sahillere yakın yaşar. Balık yavruları ve kabuklularla beslenir. Çevik, yırtıcı ve saldırgandır. Derisi çok kaygandır. Ortalama 20, en çok 40 cm. boyda olur. Üremelerini sonbaharda yapar. Beyaz ve lezzetli etiyle ekonomik değeri olan bir balıktır.

ÜREME DÖNEMİ

Üreme dönemi kış mevsimi olmakla beraber, Karadeniz’de Eylül-Nisan aylarını kapsar. Yumurta verimliliği fazladır. Yumurtaları pelajik olup çapı 0.70-0.85 mm’dir.

Paylaş