Pinus pinea
Bir Akdeniz ağacı olan fıstık çamının Türkiye’de en geniş yayılım alanı Bergama yakınındaki Kozak Yaylası’dır. Tohumlarının ekonomik değeri nedeniyle diğer bölgelerde de yetişme alanı gittikçe genişlemektedir. Çok kısa saplı olan kozalağı 3 yılda olgunlaşır, Türk mutfağında kullanılan “çam fıstığı” bu ağacın tohumlarıdır. Dar yayılışa sahip fıstık çamının büyük bir popülasyonu Türkiye’nin Kuzey Doğusunda yapılan bir baraj ile tamamen yok olmuştur. Ayrıca yayılış alanlarında artan şehirleşme ve turizm baskısı popülasyonlarını tehdit etmektedir.

Paylaş