• L: Pagrus pagrus
  • M: Yabani Balık
  • İ: Common seabream
  • A: Gewöhnlinche Rotbrasse
  • F: Pagre rouge

 

Bir Mercan türüdür ve Trança ile büyük benzerlik gösterir. Ortalama 25-35, en çok 80 cm. boyda sıcak denizlerde, Güney Ege ve Akdenizde yaygın bulunan kabuklular, yumuşakçalar ve küçük balıklarla beslenen etçil bir balıktır. Taşlık ve kayalıkların mağaralı oyuklarında yaşar. Üremesi bahardan Ağustosa kadar sürer. Mercan ailesi içinde eti lezzetli olanlardandır., ancak seyrek bulunduğu için ekonomik değeri bölgeseldir.

ÜREME DÖNEMİ

24 cm olduğunda eşeysel olgunluğa ulaşır. Protoginik hermafroditizm gözlenir; Ege Denizi ve Akdeniz’de Ağustos-Ekim ayları arasında ürerler.

Paylaş