• WWF-Türkiye,  küresel, siyasetten bağımsız, çok-kültürlü ve tarafsızdır,
  • Çalışmalarında en yeni bilimsel verilerden yararlanır,
  • Alan projeleri, siyasi girişimler, kapasite artırımı ve eğitim çalışmalarının bileşiminden yararlanarak somut doğa koruma çözümleri oluşturur,
  • Yerel halkı ve toplulukları, kültürel ve ekonomik gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak alan programlarının planlanmasına ve yürütülmesine dahil eder,
  • Diğer kuruluşlar, hükümetler, iş dünyası ve yerel topluluklarla ortaklıklar kurar,
  • Çalışmalarını düşük maliyetlerle ve verimli bir biçimde yürütür; destekçilerinden elde ettiği mali kaynakları sorumlu kullanır.

web sitesi : http://www.wwf.org.tr/

 

Paylaş