Pyrus elaeagnifolia
Anadolu’nun ve Trakya’nın hemen her tarafında, olumsuz koşullar altında bile yetişen ahlat; kışın yapraklarını döken, on metreye kadar boylanabilen bir bitkidir. Aşılanarak kültür armutlarının yetiştirilmesinde kullanılır.

Paylaş